Lycka, träning under året gav resultat – nu är Dagsländans Krusmynta ”Mynta” viltspårchampion. Anlagsklassen tog vi under våren, sen behövde vi 4 öppna spår. Ett 2:a pris, och tre första pris varav ett med HP! Vill tacka domare Bitte Andersson, Valde Dahlstrand och Roger Skoglund för värdefulla råd och spännande spår. Det sista championspåret gick över öppna fält, våtmark, bilväg och en vinkel med återgång i snårskog – men fattas bara annat…vi fixade det 🙂